Čo sa naučíte (M 5)

Rozšírená neodkladná resuscitácia – tímová práca
Hlavná téma: zastavenie srdca ………ako ďalej

Komu je určený:
pracovný tím – lekár+sestra, ktorí absolvovali Kurz základnej neodkladnej podpory životných funkcií v rozsahu Modulu 2.

Čo sa naučíte, kam Vás kurz nasmeruje:
Základná a rozšírená neodkladná resuscitácia s použitím pomôcok a liekov dostupných v ambulancii, na oddelení v nemocnici s dôrazom na rozdelenie a koordináciu činností v tíme lekár-sestra, resuscitačný tím (diagnostika zastavenia srdca, kardiopulmonálna resuscitácia, riadenie resuscitácie – volanie pomoci, zabezpečenie pomôcok, liekov a ich použitie, spolupráca s resuscitačným tímom).

  • Praktické zručnosti v tíme  –  kardiopulmonálna resuscitácia dospelých a detí v uvedených špeciálnych situáciách, spoločné rysy, odlišnosti.
  • Praktické zručnosti v tíme – polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny), zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
  • Praktické zručnosti v tíme – manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku, kyslíková terapia,
  • Praktické zručnosti v tíme – zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest, zabezpečenie ventilácie (použitie vzduchovodu, dýchanie maskou a samorozpínacím vakom)
  • Praktické zručnosti v tíme – základy intravenóznej kanylácie (zabezpečenie venózneho prístupu)
  • Riešenie modelových resuscitačných situácií v tíme v simulovaných podmienkach.

  • naspäť