Prečo sa vzdelávať u nás

V čom sme dobrí ………………………………………a možno aj iní:

doktor KarolAko rozmýšľame v GEPAMED-e.
Každý z nás nejak začínal. Prežili sme školu. Stali sme sa zdravotníkmi (doktormi, sestričkami a pod.), ktorí si časom v kútiku duše (bez ohľadu na špecializáciu) vytvárali rešpekt pred náhlymi život ohrozujúcimi stavmi, resuscitačnými postupmi.
Čo, keď ma (zdravotníka) „zastihne“ doma, na ulici, v ambulancii, nemocnici riešiť napr. náhle zastavenie srdca. Ako na to, keď skúsenosti sú žiadne až minimálne.
Z vlatných skúseností vieme, že túto dilému prekonávajú aj resuscitační „profíci“.
Aká je z toho cesta von? Nahlas si povedať, že ak niečo robím každý deň alebo často, tak sa vlastne vzdelávam prácou. Pre všetko ostatné, a patria sem aj resuscitačné postupy, musím hľadať iný spôsob získania potrebných vedomostí a zručností.
V ponuke sú kurzy NPŽF spoločnosti GEPAMED.

Takže prečo sa vzdelávať u nás a
…………………..v čom sme dobrí:

 1. špičková profesionalita – reálne skúsenosti:
  • z anestéziológie a intenzívnej medicíny,
  • resuscitológie,
  • urgentnej medicíny,
  • a poučenia z vývoja vlastného profesionálneho rozvoja,
 2. dlhoročné skúsenosti zo vzdelávania:
  • študentov LF, laikov, zdravotníkov (lekári, sestry, zdravotnícky záchranári, operátori čísla tiesňového volania),
  • vlastné now-how metodiky vzdelávania  (+ vývoj pomôcok a nástrojov vzdelávania a spätnej väzby),
  • vývoj a realizácia kombinácie distančného a simulačného vzdelávania,

……………………a možno aj iní:

 1. v tom ako rozmýšlame – vzdelávanie považujeme za silný nástroj rozvoja profesionality a bezpečnosti jednotlivca, kvality a bezbečnosti systému. Potreba vzdelávania by mala byť osobným rozhodnutím zdravotníka a nie len ako povinnosť zo zákona alebo honba za kreditmi,
 2. v tom, že vyznávame a vo vzdelávaní aplikujeme patofyziologický aspekt NPŽF pri každej náhlej príhode; v reťazci prežitia sú všetky odborné činnosti, počnúc napr. diagnostikou, dvihnutím brady a končiac intenzívnou starostlivosťou,  rovnocenné – spoločný nepriateľ je čas a …………?,
 3. v tom, že do vzdelávania premietame skúsenosti a poučenia z vlastného profesionálneho rozvoja (naše skúsenosti viedli k poučeniam, že mnohé z nich by sa už dnes nemali opakovať),
 4. v tom, že ponuka našich programov je „šitá na mieru“; každému podľa vzdelania a kompetencií,
 5. v tom, že táto práca nás baví,
 6. a nakoniec v tom, že veríme, že naše kurzy prispejú k zmene myslenia, možno k zvýšeniu prežívania postihnutých a najmä zbavia nás zbytočného rešpeku pred náhlymi príhodami.

……a učíme sa, bavíme sa, aby sme boli lepší