Čo sa naučíte (M 1)

Základná neodkladná resuscitácia  (ZNR)
Hlavná téma – zastavenie srdca a čo ďalej……

Pomoc! Je tu nejaký zdravotník, sestra, doktor?

Resusci3Starší muž kolaboval – nereaguje!
Dieťa sa dusí – zabehnutý cukrík?
Stalo sa to doma, na ulici, v ambulancii, nemocnici?
Rýchla diagnóza (do 15´), ak treba KPR, volanie pomoci a ďalšie činnosti sú obsahom modulu ZNR. K dispozícii sú len „ruky a hlava“ záchrancu.


Význam ZNR a komu je kurz ZNR určený (cieľová skupina)?

V kurzoch ZNR (Modul 1) získané vedomosti a zručnosti sú nevyhnutné pre prežitie po náhlom zastavení srdca a pri ďalších život ohrozujúcich stavoch. Bez ZNR sa šanca na prežitie blíži k nule. Kto má vedieť poskytnúť ZNR?čítajte ďalej….

Naučíme sa:

 1. ako rýchlo a bez pomôcok rozpoznať náhle zastavenie srdca (do 15´),
 2. ako zvládnuť a riadiť zastavenie srdca doma, v práci, na ulici,
 3. ako začať resuscitovať bez pomôcok,
 4. čo spraviť ako prvé, keď ste sami?; čo keď ste dvaja?; a prečo je potrebné volať ďalších (okolostojacích, kolegu, sestričku),
 5. prečo defibrilátor zvyšuje šance na úspešnú resuscitáciu,
 6. ako je to s liekmi prvej línie (adrenalín a iné) pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kedy je zmysluplné ich použitie,
 7. ako resuscitovať dospelých, ako deti,
 8. ako zvládnuť bezvedomie, dusenie sa cudzím telesom v dýchacích cestách, zastaviť závažné krvácanie,
 9. aké sú možnosti hýbania s postihnutým, a ako ho bezpečne polohovať, premiestňovať,
 10. ako spolupracovať so ZZS, resuscitačným tímom v nemocnici, ako im odovzdať pacienta, ako zdokumentovať resuscitáciu,
 11. ako získať potrebné sebavedomie, stratiť  zbytočný rešpekt pred resuscitačnými postupmi, zvýšiť svoju profesionalitu a bezpečnosť zdravotníka. (aj pacienta).