Termíny – vzdelávací plán

Kalendár:
Termíny na akademický rok 2013/2014 pre Bratislavu

MODUL Bratislava
MODUL 2
Základná neodkladná resusciatácia a AED + dýchanie maskou a vakom, použitie O2 fľaše a nácvik i.v. kanylácie
 termín pripravujeme
 MODUL 2
Základná neodkladná resusciatácia a AED + dýchanie maskou a vakom, použitie O2 fľaše a nácvik i.v. kanylácie
 termín pripravujeme
 MODUL 2
Základná neodkladná resusciatácia a AED + dýchanie maskou a vakom, použitie O2 fľaše a nácvik i.v. kanylácie
 termín pripravujeme
 MODUL 3
Rozšírená neodkladná resuscitácia + reverzibilné príčiny zastavenia srdca
 termín pripravujeme
MODUL 4A
Rozšírená neodkladná resuscitácia – špeciálne resuscitačné situácie
 termín pripravujeme
 MODUL 4B
Rozšírená neodkladná resuscitácia – špeciálne resuscitačné situácie
 termín pripravujeme
 MODUL 5
Rozšírená neodkladná resuscitácia – tímová práca
  termín pripravujeme

Moduly 1. až 5. začínajú od 9:00
ďalšie termíny stanovíme podľa záujmu

Stiahnuť prihlásku         Vyplniť prihlášku elektronicky             Mám otázku