Kurzy PP pre verejnosť

Prvá pomoc

PP je stupeň všeobecnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri úrazoch a náchlych ochoreniach ľudí. Študijné programy sú obsahom a rozsahom vedomostí a zručností určené pre komunitnú nezdravotnícku cieľovú skupinu poskytovateľov PP.
Zásadná charakteristika. Ide o akreditované vzdelávacie programy s nízkou kompetenčnou zodpovednosťou (napr.: ÚDZS nemá kompetencie na hodnotenie).