Stratégia vzdelávania

AsklepiosKaždý zdravotník má rešpekt pred náhlymi život ohrozujúcimi stavmi. Súčasne cíti, že zvládnutie resuscitačných postupov má byť súčasťou jeho profesionality.
Hlavný problém:
náhle ohrozenie života neriešim každý deň, neresuscitujem každý týždeň a môžno nebudem resuscitovať nikdy……….Potrebujem to vôbec?

Rozhodnutie (moje):
NIE – Asklepios pomáhaj!!                         ÁNO – vzdelávanie

Výber kurzov:
Hlavné princípy kurzov „NPŽF“ spoločnosti GEPAMED:

  1. Zručností v resuscitačných postupoch sa dajú získať a udržať len periodickým vzdelávaním v kurzoch so simulačnou formou vzdelávania.
  2. Program kurzu musí byť „šitý na mieru“ tak, aby každý zdravotník vedel konať samostatne a bol pripravený na tímovú prácu.

naspäť