Doplnkové služby

Doplnkové služby

Ubytovanie:
Bratislava
V blízkosti školiacej miestnosti je možné ubytovanie pre záujemcov v nasledovných ubytovacích zariadeniach:
Hotel Medium , Tomášiková 34, Bratislava, recepcia 02/48206522, www.hotelmedium.sk,
Hotel Dom Športu, Junácka 6, Bratislava, recepcia 02/49249398, www.hoteldomsportu.sk
Hotel Color , Pri Starom mýte 1, Bratislava, 02/4910 1255, www.hotel-color.sk
Hotel Blue Bratislava, Riazanská 38, Bratislava, 02/4949 2222, 2111,www.hotelblue.sk

Banská Bystrica:
V blízkosti školiacej miestnosti je možné ubytovanie pre záujemcov v nasledovných ubytovacích zariadeniach:
Penzión Medený Hámor, Medený Hámor 15, recepcia 048 431 83 18, www.pcmh.sk/

Košice:
V blízkosti školiacej miestnosti je možné ubytovanie pre záujemcov v nasledovných ubytovacích zariadeniach:
Penzión Barca, Gavlovičova 1, Košice, recepcia 055 728 31 00, www.pensionbarca.sk
Hotel Akadémia, Južná trieda 10, recepcia 055 726 07 00, www.hotelakademia.sk

Ubytovanie si zabezpečujú účastníci kurzu individuálne.

Stravovanie
Po dohode účastníkov kurzu pred začiatkom vzdelávacej aktivity zabezpečí organizátor obed formou donášky do priestorov školiacej miestonsti , v orientačnej cene:
Donáška: Pizza 5 €/ks
Donáška: obedové menu 6 €/ks