Cena kurzu

Cena Kurzu vzdelávacieho programu Neodkladná podpora životných funkcií je stanovená podľa platného cenníka Kurzov  nasledovne:

za Modul 1, 2, 3, 4/A, 4/B, 5…………………………………………..50 – 90 €*
* štnandardizovaná cenotovorba

Konečná cena kurzu je stanovená DOHODOU* v závislosti od počtu frekventantov, a modifikácii položiek a nákladov uvedených v cene kurzu.
*môže byť aj menej ako 50 €

Cena kurzu za MODUL 1, 2, 3, 4/A, 4/B, 5 zahŕňa:

 1. home learning s ukončením autodidaktickým testom (elektronicky alebo korešpodenčne)
 2. prezenčné interaktívne vzdelávanie v rozsahu uvedenom v .jednotlivých moduloch
 3. simulačné vzdelávanie:
  1. nácvik praktických zručností na počítačom kontrolovaných trenažéroch s poskytnutím spätnej väzby o účinnosti intervencie
  2. tvorba a nácvik scenárov
 4. handouty v rozsahu uvedenom v jednotlivých moduloch
 5. coffee-break (káva, čaj, minerálka, drobné pečivo),
 6. obed vo forme bagety
 7. prenájom vzdelávacích priestorov a technologického zázemia
 8. preprava, prenájom a amortizácia trenažérov, didaktickej a audiovizuálnej techniky
 9. spotrebný materiál
 10. odmena pre lektora, inštruktora, technika.