Čo sa naučíte (M 3)

Rozšírená neodkladná resuscitácia – RNR
Hlavná téma – zastavenie srdca a čo ďalej……

Diagnostika a liečba náhlych život ohrozujúcich stavov je kontinuálny proces, ktorý by sa mal riadiť „zdravým rozumom“ podporeným vedomosťami a zručnosťami. Delenie na ZNR a RNR je odrazom realizácie liečby v závislosti od počtu personálu a jeho kompetencií, pomôcok, prístrojov, liekov. RNR je prirodzeným pokračovaním ZNR a je rozšírená o vedomosti a zručnosti, ktorých osvojenie je hlavnou náplňou nášho kurzu.
                                                                        Potom:
RNR 1Prudké zaklopanie na dvere ambulancie. Vo dverách sa objaví pán a oznamuje, že v čakárni odpadla jedna pani. Sestrička vybehne von (doktor vyšetruje pacienta) a na podlahe vidí staršiu pani. Nereaguje na oslovenie a úsilne a lapavo dýcha. Rýchlo (do 15´) diagnostikuje zastavenie srdca, kričí o pomoc a začne stláčať hrudník (medzi tým zistí, že je to ich pacientka Celestína C., ktorá sa lieči na……). Ako ďalej?
Objaví sa doktor, nesie defibrilátor a ………
……..všetko ako v Module 2 s prienikom do RNR v rozsahu dostupných pomôcok, liekov, personálu a jeho kompetencií (ambulancia, poliklinika, nemocničné oddelenia)

Komu je určený (cieľová skupina)?
Lekárske povolania, ale aj sestričky, ktoré má lekár v tíme – absolventi Modulu II

Čo sa naučíte, kam vás kurz nasmeruje:

 1. ako začať resuscitovať bez pomôcok + všetko ako v Module 2,
 2. ako pokračovať „lege artis“ v rámci dostupnosti pomôcok, liekov, personálu a jeho kompetencií na zdravotné výkony; napr. resuscitačný set a povinné vybavenie protišokovej skrinky je na každej ambulancii, na každom nemocničnom oddelení (viď legislatíva),
 3. ako aplikovať štanadardný algoritmus RNR v rôznych situáciach a podmienkach,
 4. ako si zabezpečiť rýchlu dostupnosť a ľahkú manipuláciu s resuscitačnými pomôckami a liekmi prvej línie,
 5. ako prakticky zabezpečiť a zvládnuť dýchanie vakom s maskou  a kyslíkovú liečbu (manipulácia s O2 fľašou, ventilmi, pripojenie na vak, dávkovanie O2),
 6. aké sú možnosti defibrilácie pomocou AED a manuálneho defibrilátora,
 7. ako prakticky zvládnuť i.v. kanyláciu a udržanie priechodnosti žilového prístupu (nacvik na i.v. trenažéroch),
 8. kedy a ako podávať lieky prvej línie (adrenalín, amiodaron, riedenie, preplach),
 9. aké sú možnosti rýchlej diagnostiky a riešenia niektorých odstrániteľných príčin náhleho zastavenia srdca,
 10. ako sú modifikované postupy RNR pri resuscitácii detí (algoritmy, defibrilácia, lieky),
 11. ako spolupracovať so ZZS, resuscitačným tímom v nemocnici , ako im odovzdať pacienta, ako zdokumentovať resuscitáciu,
 12. ako získať a ďalej zvyšovať potrebné sebavedomie, stratiť  zbytočný rešpekt pred resuscitačnými postupmi, zvýšiť svoju profesionalitu a bezpečnosť zdravotníka (aj pacienta).