Neodkladná podpora životných funkcií

V Európe zomiera ročne do 700 000 ľudí v dôsledku náhleho zastavenia srdca. Vedecké poznatky ukazujú, že pri dodržaní resuscitačných postupov šanca na prežitie s dobrou kvalitou života môže byť až u 75% postihnutých.
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010; Resuscitation 81 (2010); s.1278. 
Máme na to?
Spoločnosť GEPAMED otvára 3. ročník sústavného vzdelávania zdravotníkov s ponukou MODULÁRNEHO programu pre vzdelávanie v resuscitačných postupoch.
1. študijný program je
    •  akreditovaný MZ SR                            (8 kreditov; Rozhodnutie)
    •  akceptovaný SLK                                 (CME, CPD)
2. modulárna štruktúra vzdelávanie diferencuje kurzy pre:
    •  nelekárske zdravotnícke povolania
    •  lekárov ambulantnej starostlivosti
    lekárov v nemocniciach
3. profesionálny lektorský tím  (lekári, zdravotnícki záchranári) Vás prevedie
úskaliami kardiopulmonálnej resuscitácie a ďalších činností pri život
ohrozujúcich stavoch. Garancia postupov „lege artis“.