Lektorský tím a ďalší

alebo, kto sa o vás postará…..

Lektor Karol 114MUDr.Karol Kálig, CSc., odborný garant vzdelávania spoločnosti GEPAMED – anesteziológ, intenzivista, 1991 – 1997 primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP Ružinov Bratislava, 1997 – 2004 prednosta Kliniky anesteziológie a intenzívne medicíny LFUK FNsP Ružinov, 2004 – doteraz odborný asistent Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK UNB Bratislava, 2004 – 2005 riaditeľ ZDZS Bratislava, 2005 – 2008 prvý riaditeľ Operačného strediska ZZS SR, 2006 – 2008 hlavný odborník MZ SR pre urgentnú medicínu, 2009 – 2010 generálny štátny radca Ministerstva vnútra SR pre IZS. Lektor pre kurzy inštruktora prvej pomoci, lektor pre kurzy prvej pomoci.

Paťaweb1MUDr.Patrícia Eftimová, MPH, lektor vzdelávania – všeobecný lekár pre dospelých, anesteziológ, intenzivista, 2002 – 2005 primár Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, 2005 – 2008 Hlavný lekár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, 2008 – 2009 vedúci Strediska vzdelávania, vedy a výskumu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, 2009 – doteraz všeobecný lekár. Absolvent kurzu Psychická prvá pomoc a psychotraumatická starostlivosť v záchrannej službe. Lektor pre kurzy inštruktora prvej pomoci, lektor pre kurzy prvej pomoci.

MUDr. Michal Kovár, inštruktor vzdelávania – všeobecný lekár pre dospelých, 2006 -2009 lekár centrálneho príjmu Fakultnej nemocnice, absolvent Kurzu inštruktorov prvej pomoci, lektor kurzov prvej pomoci.

Inštruktor Arpi

Inštruktor Arpi

Mgr. Arpád Esztergályos, inštruktor vydelávania – magister ošetrovateľstva so špecializáciou v urgentnej starostlivosti, 1987 -1995 zdravotnícky záchranár, 1995 -2005 vedúci operátor Krajského operačného strediska Záchrannej dopravnej zdravotnej služby Bratislava, 2005-2009 hlavný operátor Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, 2009 – 2012 koordinátor pre externé vzdelávacie programy Strediska vzdelávania, vedy a výskumu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, absolvent kurzu Psychická prvá pomoc a psychotraumatická starostlivosť v záchrannej službe, lektor pre kurzy inštruktora prvej pomoci, lektor pre kurzy prvej pomoci, externý učiteľ Stredná zdravotnícka škola Strečnianska Bratislava odbor zdravotnícky záchranár.

naspäť